Några produktioner genom åren

Vi har medverkat till ett femtiotal presentationer, använda framförallt till dokumentation, visningar och utställningar men också som säljstöd.

1. På Varbergs fästning har AA Vegborn i samarbete med Oktod AB, 2005 byggt ett interaktivt visningsrum, som med hjälp av datorer och en levandegjord miljö visar Varbergs fästningshistoria.
Man kan bl a bygga och riva hela fästningen så att man kan se hur den har förändrats genom århundradena och vad som har hänt där.

2. Under 2008 och 2009 genomgick Fladen  en ordentlig renovering och ombyggnation, då Maritiman i samarbete med Sjöfartsverket restaurerade fartyget till det utseende hon interiört hade på 1950-talet. I Fladen byggde vi i samarbete med Oktod AB en interaktiv utställning där besökare kan ta del av bilder och filmer om fyrskeppets bakgrund.

3. 2002 utförde vi, som underleverantörer, multimediaproduktionen till utställningar i och om ett antal slott och fästningar i Syd- och Västsverige. Den första utställningen öppnade juni 2002 på Carlstens fästning, Marstrand.

Några andra exempel