Anders Vegborn

Anders Vegborn, har studerat klassisk gitarr för Lektor Owe Walter vid Musikhögskolan Ingesund, och erhöll där examen 1984. Han han arbetar som gitarrpedagog och tidigare även som IT-ansvarig vid Borås Kulturskola och har ingått i den klassiska gitarrensemblen Concordia från Borås. Anders har också varit knuten till Borås Stadsteater, där han medverkat i flera uppsättningar bl.a. "MIO min MIO" och i "MILLENIEREVYN".

Genom åren har Anders kombinerat solokonserter med underhållning; storband, dansband och tradjazzband, verkat i mindre ensembler med lyrik- och visartister samt anlitats som solist och kammarmusiker i södra Sverige.

Under delar av året har Anders arbetat med kursverksamhet, bl.a. i Svenska gitarr- och lutasällskapets regi. Dessutom skriver han arrangemang för gitarr/gitarrensemble vilket resulterat i ett flertal notutgåvor.

Kontakta oss för musikunderhållning och konsertframträdande!
Tel: 0766 30 63 74
Mail: anders@vegborn.se