Välkommen till AA Vegborn

Anders Vegborn, har studerat klassisk gitarr vid Musikhögskolan Ingesund, och erhöll där examen 1984. För närvarande undervisar Anders i gitarr vid Borås Kulturskola.

Förutom att syssla med musik så levererar vi snygga och ändamålsenliga responsiva hemsidor och dokumentationer.
Vi drar fördel av det mindre företagets/företagsnätverkets korta beslutsvägar, kostnadseffektivitet och pålitlighet.