Välkommen till AA Vegborn

Anders Vegborn, har studerat klassisk gitarr för Lektor Owe Walter vid Musikhögskolan Ingesund, och erhöll där examen 1984. Han han arbetar som gitarrpedagog vid Borås Kulturskola och har ingått i den klassiska gitarrensemblen Concordia från Borås. Anders har också varit knuten till Borås Stadsteater, där han som musiker medverkat i flera uppsättningar.

Genom åren har Anders kombinerat solokonserter med underhållning; storband, dansband och tradjazzband, verkat i mindre ensembler med lyrik- och visartister samt anlitats som solist och kammarmusiker i södra Sverige.

Under delar av året har Anders arbetat med kursverksamhet, bl.a. i Svenska gitarr- och lutasällskapets regi. Dessutom skriver han arrangemang för gitarr/gitarrensemble vilket resulterat i ett flertal notutgåvor.

Kontakta oss för musikunderhållning och konsertframträdande!
Tel: 0766 30 63 74
Mail: anders@vegborn.se